"Ar Aghaidh Linn Le Chéile"
Rang a 2 - Clodagh  

R2 Chlodagh

19-11-2017

Seachtain Eolaíochta: 13-17 Samhain 2017

Rinneamar go leor turgnaimh eolaíochta sa seomra ranga an tseachtain seo. Rinneamar imscrúdú ar cén chaoi go bhféadfaimis ciúbanna leac oighir a choinneáil reoite ag baint úsáide as rudaí ar nós páipéar nuachtáin, scragall stáin, scannán cumhdaithe, páipéar agus rolla cistine chun iad a chlúdach.  D'fhoghlaim muid go raibh an scragall stáin ar an inslitheoir is fearr mar choinnigh sé an leac oighir reoite don tamall is faide!

Tháinig Sharon isteach chugainn agus rinne sí imscrúdú eolaíochta linn chomh maith. Chuireamar pinn luaidhe tríd mhálaí cheapairí agus bhí ionadh an domhain orainn nuair nár dhóirt an t-uisce amach! Bhaineamar an-sult as!

1511122928.jpg

 

1511122923.jpg

 

1511122885.jpg

 

1511122993.jpg

 

1511122930.jpg

 

1511122991.jpg

 

Ealaín -  Ollphéisteanna

Chruthaíomar ollphéisteanna ag baint úsáide as cré. Nach bhfuil cuma thar a bheith scanrúil orthu?
Táimid ag tnúth go mór leo a phéinteáil!

1511122879.jpg

 

1511122755.jpg

 

1511122753.jpg

 

1511122751.jpg

 

1511122877.jpg

 

Aonach na Leabhar 13/11/17

Ghlac muid páirt san MS Readathon agus d'éirigh linn an-chuid leabhair éagsúla a léamh. Tháinig Aonach na Leabhar chun na scoile an tseachtain seo agus bhaineamar taitneamh as a bheith ag siúl thart ag breathnú ar na leabhair.

 

1511122690.jpg

 

 

1511122686.jpg

 

Féile na Samhna! 

1511122997.jpg

1511122995.jpg

1511122999.jpg


 R.2 Clodagh - Mí Dheireadh Fómhair

19-11-2017

Lá na gCrann - 5/10/17

Bhaineamar fíor-taitnimh as Lá na gCrann ar an 5 Deireadh Fómhair. D'fhoghlaim muid faoi chodanna an chrainn, biashlabhraí, an ghráinneog, na cineálacha duilleoga éagsúla agus na hathruithe a thagann orthu le linn an Fhómhair.
Thóg muid isteach go leor rudaí a thagann ó chrainn chomh maith ar nós camáin, uirlisí ceoil adhmaid, spúnóga srl.
Rinneamar priontaí ag baint úsáide as duilleoga chomh maith!

 

1508680187.jpg

1508680189.jpg

1508680191.jpg

1508680283.jpg

1508680367.jpg

 

Big Bear Planetarium - An Spás  - 9/10/17

Tháinig an Big Bear Planetarium chuig an scoil le labhairt linn faoi spás agus na plainéid éagsúla. D'fhoghlaim muid faoi Neil Armstrong, an chéad duine a sheas ar an ngealach, agus chruthaigh muid roicéid ag baint úsáide as cruthanna 2T!

1508680496.jpg

1508680499.jpg

 


Lá Seacláid The Corrthrádáil 19-10-17

D'fhoghlaim muid faoi chorrthrádáil an tseachtain seo. Míle buíochas don Choiste Glas agus Niamh Ní G as an seacláid the corrthrádáil a d'ullmhaigh siad dúinn. Bhí sé an-bhlasta!

 

1508680571.jpg

1508680572.jpg

1508680574.jpg

1508680675.jpg

1508680761.jpg

1508680577.jpg

1508680677.jpg

1508680669.jpg

1508680671.jpg

1508680673.jpgR.2 Clodagh i nGairdín Lena

19-11-2017

 

1507493584.jpg

1507493586.jpg

1507493587.jpg

1507493589.jpg

1507493687.jpg

1507493689.jpg

1507493688.jpg

1507493737.jpg

1507493739.jpg

 

1507494664.jpg

1507494665.jpg

1507493835.jpg

1507493832.jpg

 

1507493831.jpg

1507493741.jpg

1507493742.jpg