"Ar Aghaidh Linn Le Chéile"
Rang a 4 - Emma  

Ag foghlaim faoi ealaíontóirí

24-04-2018

Bhíomar ag foghlaim faoina healaíontóirí cáiliúla. Bhreathnaigh muid ar 'Na Lusanna Gréine' a rinne Van Gogh agus an stíl 'ciúbachas' a d'usáid Picasso. Ansin, rinneamar ar bpictiúir féin.

We learned about famous artists. We looked at 'The Sunflowers' by Van Gogh and the style 'cubism' used by Picasso. Then, we drew, painted and coloured our own pictures.

1524601978.jpg


1524601979.jpg


1524601950.jpg


1524601948.jpg


1524601947.jpg


1524601944.jpgIóga

24-04-2018

 Chuir muid mataí ar an urlár agus rinneamar ióga sa rang! Bhí gach duine ag mothú socair agus séimh tar éis. 

We put mats on the floor and we did yoga in our classroom! Everyone felt calm and relaxed afterwards. 

1524601632.jpg

 

 1524601631.jpg

 

1524601628.jpg

 

1524601630.jpgToraíocht Cruth

24-04-2018

Chuaigh muid ar thoraíocht cruth timpeall na scoile agus chonaic muid go leor cruthanna atá sa timpeallacht. Thóg muid grianghrafanna ar na ipads agus phlé muid na grianghrafanna i ngrúpaí.

We went on shape hunt around the school and we found lots of shapes in the environment. We took pictures on the ipads and discussed the photos in groups.

 

1524601174.jpg

 

1524601172.jpg

 

1524601171.jpg

 

1524601169.jpg

 

1524601146.jpg

 

1524601145.jpg

 

1524601144.jpg

 

1524601143.jpg

 

1524601141.jpg

 

 Ag Obair Mar Stairí

24-04-2018

Bhíomar ag obair i ngrúpaí, ag scrúdú seanghrianghrafanna de Bhaile Átha Cliath, díreach mar a dhéanann stairí. Chuir muid na seanghrianghrafanna i gcomparáid le grianghrafanna nua agus tháinig muid suas le cósúlachtaí agus difríochtaí. Níor chreid muid cé chomh dfiriúl is a bhí Sráid Grafton agus Sráid Uí Chonaill!

We worked in groups, to examine old photographs of Dublin, just like historians do! We compared the old photos to new photos and we came up with similarities and differences between the two. We couldn't belive how much Grafton Street and O'Connell Strett had changed!

 

1524600111.jpg

 

1524600109.jpg

 

1524599910.jpg

 

1524599912.jpg

 

1524599932.jpg

 

1524599934.jpg

 Stáisiúin Mata Rang 4

24-04-2018

Is breá linn a bheith ag glacadh páirt sna gníomhaíochtaí éagsúla a bhíonn againn inár stáisiúin Mata gach Aoine!

We love taking part in all the different activties we have in our Maths stations every Friday!

 

1524599480.jpg

 

1524599479.jpg

 

1524599478.jpg

 

1524599476.jpg

 

1524599475.jpg