"Ar Aghaidh Linn Le Chéile"
Scoil Ghlas  

 

IMG_9773.JPG

Coiste Glas na Scoile 17-18

Oibríonn coiste glas na scoile, faoi stiúr Niamh, Máire agus Clodagh, go dian chun Gaelscoil Bhrian Bóroimhe a choinneáil glas.  Go dtí seo tá cúig bhratach ghlas faighte ag an scoil - ceann don bhruscar, ceann don chaomhnú fuinnimh, ceann don chaomhnú uisce, ceann don taisteal inbhuanaithe ar scoil agus ceann don bhithéagsúlacht.  I mbliana tá an coiste ag oibriú go dian ar an séú bhratach, agus sin don saorántacht domhanda - bruscair.   Bíonn cruinnithe rialta ag an gcoiste chun bealaí glasa na scoile a phlé agus a fhorbairt.  Coinnigh súil amach don obair iontach atá ar siúl ins an gailearaí agus faoin nuacht is déanaí.

Our green schools committe, under the supervision of múinteoir Niamh and this year Máire and Eóin (since Ingrid has left) work hard at implementing 'green ways' in Gaelscoil Bhrian Bóroimhe.  To date the school has been presented with five green flags - for the mangagement of waste, for the conservation of energy, for the conservation of water, for sustainable travel and our most recent this year for biodiversity. This years committee are working diligently on the schools sixth flag - for global citizenship (litter and waste).  This maintenance theme enables schools to discover how Green Schools work has positively influenced people and environments worldwide while revising the previous Litter and Waste themes.  The committee meet on a regular basis to discuss and plan the ongoing green work in the school.  Keep an eye on the gallery and latest news for further updates.

scoil ghlas.jpg             scoilghlas 2.jpg