"Ar Aghaidh Linn Le Chéile"
Comhairle na nDaltaí  

IMG_7359.JPG
Comhairle na nDaltaí 16-17

Tá an choiste nua do Chomhairle na nDaltaí díreach roghnaithe agus táimid ag súil le blian den scoth le neart smaointí nua.  Seo a leanas roinnt eolais faoin gComhairle go dtí seo:  Tá dáréag ar Chomhairle na nDaltaí, buachaill agus cailín ón dá Rang 4 - 6. Bíonn toghchán sna ranganna roimh réidh agus bíonn ar na páistí cur i láthair a dhéananmh sula roghnaítear iad. Nuair atá an dáréag tofa bronntar suaitheantas orthu ag tionól sa halla.  Bíonn cruinnithe ag Comhairle na nDaltaí i rith na scoilbhliana chun tuairimí páistí na scoile a nochtú agus déantar plé ar na bealaí gur féidir leo cabhrú leis an scoil.  Anuraidh d'eagraíodar Seachtain Chairdis i mí Dheireadh Fómhair (féach sa ghailearaí) agus chabhraigh siad le dioscó na Samhna a eagrú chomh maith (féach sa ghailearaí).  Chomh maith leis sin d'eagraigh siad laethanta seacláid the chun airgead a bhailiú do charthanachtaí. Déanann siad cuairt a thabhairt ar Ombudsman na Leanaí go bliantiúl freisin.  Roghnaíodh Sam Mac an Ába a bhí in Rang a 6 dhá bhlian ó shin ar choiste Comhairle na nÓg, Sord agus tá sé ag obair ar son cearta na bpáistí sa gceantar ar feadh tréimhse 2 bhliana.  Guíonn muid chuile rath air sa ról sin agus táimid an-bhródúil as.   

This years Student Council has just been elected and we look forward to a successful year full of hope and great ideas.  Some background information on the council:  The students council has 12 representatives, a boy and girl from Ranganna 4-6.  A class election is held at the beginning of the school year whereby the children present themselves and say why they'd be good for the job.  When the 12 members are elected they are presented with a special pin at the school tionól.  The council meet during the year to disclose and discuss ways the children of GSBB can help out about the school.  Last year they helped organise 'friendship week' October 12th to 16th (look in gallery for photographs).  They also helped with the Halloween disco.  Again see photographs in the gallery.   They also organise hot chocolate days raising funds for charities.  A trip to the Childrens Ombudsman is an annual event.  Sam Mac an Ába from Rang a 6 two years ago was elected as a member of Comhairle na nÓg, Sord and is working on behalf of the rights of local children for the next two years.  We wish him all the best and we are ever so proud of him.

 

IMG_7357.JPG