"Ar Aghaidh Linn Le Chéile"
Rollú in Gaeslcoil Bhrian Bóroimhe  

Rollú


Glactar le h-iarratais ar fhoirm iarratais oifigiúil na scoile amháin. Is féidir í seo a fháil tríd an scoil nó ceann a íoslódáil anseo.  PDF_icon.jpg

Tugtar túsáite do dheartháir nó deirfiúr atá ag freastal ar Ghaelscoil Bhrian Bóroimhe. Déantar iarratais eile a mheas de réir mar a thagann na h-iarratais isteach go dtí an oifig.

Cuirtear tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas i mí Eanáir/Feabhra má tá áit faighte ag an bpáiste don scoilbhliain sin.
Tá an polasaí iontrála iomlán le fáil anseo.  PDF_icon.jpg

Fáilte roimh fhiosruithe.


Enrolment


If you are interested in a place for your child, you may come to the school to fill out an application form or you may download the form here. PDF_icon.jpg

Siblings of children attending the school are given priority. Further applications are considered in the order in which they are received by the office.

Parents/Guardians are notified in January/February of the intended year of the child starting if they have received a place.
A current enrolment policy is available to view or download here. PDF_icon.jpg

All enquiries welcome.