"Ar Aghaidh Linn Le Chéile"
Lá Glas ar scoil 5ú Feabhra  

Bhí lá iontach taitneamhach againn ar scoil inniu lena lán eagraithe ag Coiste Glas na Scoile.  Thosaigh an lá amach le siúlóid an earraigh agus tugadh aitheantas is duaiseanna do na páistí a rinne iarracht speisialta le postaeir, éadach faoi leith, puipéid srl.  Níos déanaí tháinig Brenda Palmer as Comhairle Condae Fhine Ghall ar cuairt chun na scoile áit a raibh alán spórt, spraoi, gníomhaíochtaí is ealaín ar siúl ag Ranganna 4 agus 5 ar an dtéama bithéagsúlacht.  Is féidir na grianghraif go léir a fheiceáil anseo.

IMG_5190.JPG

IMG_5013.JPG

IMG_5080.JPG

IMG_5133.JPG

A super GREEN day was in full flow in GSBB today.  Thanks to our fantastic Greens School Committee under the guidance of múinteoirí Niamh and Ingrid who organised the first of our February walk to school days.  Special recognition and prizes were given to those who made an effort with homemade posters, spring headgear, puppets etc. Later on Brenda Palmer from Fingal County Council delighted with various indoor and outdoor activities for Ranganna 4 agus 5.   They included scavenger hunts, talks, making of bird feeders and awareness of creatures and birds living in our locality.   The children and teachers thoroughly enjoyed.  All photographs can be viewed here.