"Ar Aghaidh Linn Le Chéile"
R.2 Clodagh - Mí Dheireadh Fómhair  

Lá na gCrann - 5/10/17

Bhaineamar fíor-taitnimh as Lá na gCrann ar an 5 Deireadh Fómhair. D'fhoghlaim muid faoi chodanna an chrainn, biashlabhraí, an ghráinneog, na cineálacha duilleoga éagsúla agus na hathruithe a thagann orthu le linn an Fhómhair.
Thóg muid isteach go leor rudaí a thagann ó chrainn chomh maith ar nós camáin, uirlisí ceoil adhmaid, spúnóga srl.
Rinneamar priontaí ag baint úsáide as duilleoga chomh maith!

 

1508680187.jpg

1508680189.jpg

1508680191.jpg

1508680283.jpg

1508680367.jpg

 

Big Bear Planetarium - An Spás  - 9/10/17

Tháinig an Big Bear Planetarium chuig an scoil le labhairt linn faoi spás agus na plainéid éagsúla. D'fhoghlaim muid faoi Neil Armstrong, an chéad duine a sheas ar an ngealach, agus chruthaigh muid roicéid ag baint úsáide as cruthanna 2T!

1508680496.jpg

1508680499.jpg

 


Lá Seacláid The Corrthrádáil 19-10-17

D'fhoghlaim muid faoi chorrthrádáil an tseachtain seo. Míle buíochas don Choiste Glas agus Niamh Ní G as an seacláid the corrthrádáil a d'ullmhaigh siad dúinn. Bhí sé an-bhlasta!

 

1508680571.jpg

1508680572.jpg

1508680574.jpg

1508680675.jpg

1508680761.jpg

1508680577.jpg

1508680677.jpg

1508680669.jpg

1508680671.jpg

1508680673.jpg