"Ar Aghaidh Linn Le Chéile"
Toraíocht Cruth  

Chuaigh muid ar thoraíocht cruth timpeall na scoile agus chonaic muid go leor cruthanna atá sa timpeallacht. Thóg muid grianghrafanna ar na ipads agus phlé muid na grianghrafanna i ngrúpaí.

We went on shape hunt around the school and we found lots of shapes in the environment. We took pictures on the ipads and discussed the photos in groups.

 

1524601174.jpg

 

1524601172.jpg

 

1524601171.jpg

 

1524601169.jpg

 

1524601146.jpg

 

1524601145.jpg

 

1524601144.jpg

 

1524601143.jpg

 

1524601141.jpg