"Ar Aghaidh Linn Le Chéile"
Smaoint√≠ d'Obair Bhaile Ghn√≠omhach  

Smaointí d’Obair Bhaile Ghníomhach Active Homework Ideas


 • Ag rothaíocht ar feadh 10 nóiméad/ cycle your bike for 10 minutes
 • Téigh ar shiúlóid/ go for a walk
 • Bí ag damhsa/ dance
 • https://www.youtube.com/watch?v=10TUPkt2ez0
 • Scipeáil ar feadh 2 nóiméad (cé mhéad léim a dhéanann tú ganstopadh?) /Skip for 2 minutes (How many times can you skip in a row?)
 • Caith Friosbaí le cara ar feadh 10 nóiméad/ Throw a frisbee with a friend for 10 minutes
 • Cic liathróid le cara ar feadh deich nóiméad/ kick a ball with a friend for 10 minutes
 • Imir gafa/ play catch
 • Tarraing cleas na bacóide le cailc agus bí ag spraoi/ draw a hopscotch with chalk and play
 • Caith liathróid le cara ar feadh 10 nóiméad/ throw a ball with a friend for 10 minutes
 • Bí ag léim ar thraimpailín/ jump on a trampoline
 • Tóg do mhadra ar shiúlóid/ bring your dog for a walk
 • Imir le fonsa ar feadh 5 nóiméad/ Hula hoop for 5 minutes
 • Imir cispheil le cara/ play basketball for 10 minutes
 • Imir twister/ play twister
 • Téigh ag snámh/ Go swimming
 • 10 ag a 10/ 10 at 10
 • https://rtejr.rte.ie/10at10/
 • Go Noodle
 • https://www.gonoodle.com 
 • Ióga/ yoga
 • https://centra.ie/live-well
 • http://www.cosmickids.com/

*B’fhéidir go mbeadh suim agat páirt a ghlacadh sa ‘Junior Park Run’ a bhíonn ar siúl gach Domhnach/ Maybe you would have an interest taking part in the ‘Junior Park Run’ which is on every Sunday

http://www.parkrun.ie/holywell-juniors/