"Ar Aghaidh Linn Le Chéile"
An L√° Scoile  

scoil2.png

Teacht ar scoil / imeacht abhaile

Tosaíonn an scoil ag 8.50. Éinne a thagann ar scoil roimhe sin, caithfidh duine fásta aire a thabhairt dóibh go dtí go mbailítear ón líne iad ag 8.50rn. Caithfear páistí a bhailiú i gcónaí in am i.e. 1.30 do naíonáin agus 2.30 do Rang 1-6. Níl sé ceart ná cóir don pháiste, don rang ná don mhúinteoir nuair a thagann páistí déanach nó nuair nach mbailítear ón scoil in am iad.

Níl cead ach ag baill foirne páirceáil i gcarrchlós na foirne. Tá cead ag carranna teacht isteach ar an suíomh ar maidin amháin chun scaoileadh le páistí. Níl sé ceadaithe an carr a fhagáil páirceáilte.

Tógfaidh na múinteoirí ranga na páistí amach go dtí an clós ag deireadh an lae agus scaoilfear leo nuair a thagann duine aitheanta/aimnithe chun iad a bhailiú. Caithfear é a chur in iúl don scoil roimh ré i gcónaí munar é an gnáthduine a bhailíonn an páiste a bheidh ag teacht.

Arriving at school / going home

School starts at 8.50am. Any child who arrives before this time must be minded by the person who brought them until they are collected by the teacher at 8.50am. Children must always be collected on time i.e. 1.30 for infants and 2.30 for all others. It isn’t fair on the child, the other children or the teacher if children come late to school or are not collected on time.

Only staff members may park in the staff car-park. Cars may only enter the campus in the morning and let children off at the set-down area. You may not park in the set-down area at any time.

Class teachers will accompany children to the yard at home time and will only release children to a recognised/nominated adult. The school must always be informed in advance if a person other than usual is collecting the child.

scoil.png