"Ar Aghaidh Linn Le Chéile"
Scoil Ghlas  

Comhghairdeas le Coiste Glas na scoile a bhain an 7ú mbratach ghlas amach don Saoránacht Domhanda - Fuinneamh.  Táimid thar a bheith bródúil astu agus an sárobair a dhéanann siad leis an scoil a choinneáil glas.  Maith sibh!  Seo baill na gcoistí le dhá bhliain anuas ar chlós na scoile inniu leis an mbratach nua.  Ar aghaidh linn le chéile!

IMG_7726 (1).jpg


Coiste Glas na Scoile 19-20

IMG_5095.JPG

Oibríonn coiste glas na scoile, atá faoi stiúr Clodagh agus Máire i mbliana go dian chun Gaelscoil Bhrian Bóroimhe a choinneáil glas.  Go dtí seo tá sé bhratach ghlas faighte ag an scoil - ceann don bhruscar, ceann don chaomhnú fuinnimh, ceann don chaomhnú uisce, ceann don taisteal inbhuanaithe ar scoil, ceann don bhithéagsúlacht agus an ceann is deireannaí anuraidh don saorántacht domhanda - bruscair.  I mbliana tá an coiste ag oibriú go dian ar an seachtú bratach, agus sin don saorántacht domhanda - fuinneamh.   Bíonn cruinnithe rialta ag an gcoiste chun bealaí glasa na scoile a phlé agus a fhorbairt.  Coinnigh súil amach don obair iontach atá ar siúl ins an gailearaí agus faoin nuacht is déanaí.

Our green schools committe, under the supervision of múinteoirí Clodagh and Máire this year work hard at implementing 'green ways' in Gaelscoil Bhrian Bóroimhe.  To date the school has been presented with six green flags - for the mangagement of waste, for the conservation of energy, for the conservation of water, for sustainable travel, for biodiversity and the most recent last year for global citizenship (litter and waste). This years committee are working diligently on the schools seventh flag - for global citizenship (energy). The committee meet on a regular basis to discuss and plan the ongoing green work in the school.  Keep an eye on the gallery and latest news for further updates.

scoil ghlas.jpg             scoilghlas 2.jpg