"Ar Aghaidh Linn Le Chéile"
Scoil Ghlas  

 

Coiste Glas na Scoile 21-22

 

Oibríonn coiste glas na scoile, atá faoi stiúr Clodagh, Máire, Abby agus Muirne i mbliana go dian chun Gaelscoil Bhrian Bóroimhe a choinneáil glas.  Go dtí seo tá seacht mbratach ghlas faighte ag an scoil - ceann don bhruscar, ceann don chaomhnú fuinnimh, ceann don chaomhnú uisce, ceann don taisteal inbhuanaithe ar scoil, ceann don bhithéagsúlacht, ceann don saoránacht domhanda bruscar agus an ceann is deireannaí anuraidh don saorántacht domhanda - fuinneamh.  I mbliana tá an coiste ag oibriú go dian ar an t-ochtú bratach, agus sin don saorántacht domhanda - timpeallacht mhuirí.   Bíonn cruinnithe rialta ag an gcoiste chun bealaí glasa na scoile a phlé agus a fhorbairt.  Coinnigh súil amach don obair iontach atá ar siúl ins an gailearaí agus faoin nuacht is déanaí.

 

Our green schools committe, under the supervision of múinteoirí Clodagh, Máire, Abby and Muirne this year work hard at implementing 'green ways' in Gaelscoil Bhrian Bóroimhe.  To date the school has been presented with seven green flags - for the mangagement of waste, for the conservation of energy, for the conservation of water, for sustainable travel, for biodiversity, for global citizenship (litter and waste) and the most recent last year for global citizenship (energy). This years committee are working diligently on the schools eighth flag - for global citizenship (marine environmnent). The committee meet on a regular basis to discuss and plan the ongoing green work in the school.  Keep an eye on the gallery and latest news for further updates.

Griangraf don choiste reatha ar an mbealach.

 

Seo griangraif do Choistí 2019-2021

IMG_7726 (1).jpg


Seo Coistí Glasa 2019-2021 a bhain an 7ú mbratach ghlas amach don Saoránacht Domhanda - Fuinneamh.  Táimid thar a bheith bródúil astu agus an sárobair a dhéanann siad leis an scoil a choinneáil glas.  Maith sibh!    Ar aghaidh linn le chéile! 

scoil ghlas.jpg             scoilghlas 2.jpg